Waals World Wallclock

24 tijdzones = 1 etmaal = 24 uur

De Waals World Wallclock bestaat uit een cirkel met 12 uurwijzers uitgebeeld door 24 plaatsnamen.
Per uurwijzer 2 plaatsnamen die precies 24 uur met elkaar verschillen (am/pm). Deze cirkel bedrukt met 12 uurwijzers is als een normale uurwijzer bevestigd op de wijzerplaat tesamen met een minutenwijzer.

Dit ontwerp is gebaseerd op de natuurlijke tijd. In het westen is het vroeger in het oosten later.

Amsterdam 10.08 am / Beijing 5.08 pm / New York 4.08 am / Jakarta 4.08 pm / Rio de Janeiro 7.08 am

According to Holland
Prijsvraag inzending "Call for Competition" 2006/2007
"New world wide business gift", 
Ministerie van Buitenlandse zaken i.s.m. Droog Design